مقاله عضلات ناحیه قدامی و خلفی تنه
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  مقاله عضلات ناحیه قدامی و خلفی تنه

مقاله عضلات ناحیه قدامی و خلفی تنه

دانلود تحقیق و مقالات رشته پزشکی با عنوان دانلود مقاله عضلات ناحیه قدامی و خلفی تنه در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۲۶ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

عضلات ناحیه قدامی و خلفی تنه ANTERIOR AND  POSTERIOR TRUNK MUSCLES

عضلات قدامی تنه
(ANTERIOR TRUNK MUSCLES)
۱٫ عضلات قدامی سینه (THORAX)
۲٫ عضله دیافراگم (DIAPHRAGM)
۳٫ عضلات قدامی شکم (ABDOMEN)

عضلات قدامی تنه

۱٫ عضلات سینه (THORAX MUSCLES)
• عضله نردبانی قدامی (anterior scalenus muscle)
• عضله دندانه ای قدامی (anterior serratus muscle)
• عضله دلتوئید قدامی (anterior deltoid muscle)
• عضله جناغی- چنبری (stetnocleidomastoid muscle)
• عضله سینه ای بزرگ (pectoralis major muscle)
• عضله سینه ای کوچک (pectoralis minor muscle)
• عضلات بین دنده ای خارجی (external intercostals muscles)
• عضلات بین دنده ای داخلی (internal intercostals muscles)
• عضلات بین دنده ای داخلی تر (intimi intercostals muscles)
• عضله عرضی سینه ای (transverses thoracis muscle)
• عضلات زیردنده ای (subcostal muscles)

• عضله نردبانی قدامی: مبداء: زائده های عرضی مهره های گردنی
انتها: بخش قدامی اولین دنده
اعمال: انقباض یک طرفه: کمک به عمل خم کردن جانبی سر به همان سمت
انقباض دو طرفه: از طریق بالا کشیدن دنده های اول ودوم به عمل تنفس کمک می کند و به خم کردن گردن کمک میکند.

• عضله جناغی چنبری پستانی: مبداء ۱٫

سرجناغی: بخش فوقانی دسته جناغ
۲٫ سرترقوه ای: بخش فوقانی داخلی استخوان ترقوه
انتها: زائده پستانی استخوان گیجگاهی
اعمال:
۱٫ انقباض یک طرفه: خم کردن جانبی و چرخش سر به سمت مخالف
۲٫ انقباض دو طرفه: خم کردن مهره های گردنی
• عضله دندانه ای قدامی: مبدا: سطح خارجی هشت یا نه دنده فوقانی و نیام بین دنده ای
انتها: سطح قدامی لبه داخلی استخوان کتف
اعمال: ۱٫ اگر مبداء ثابت باشد: دور کردن و چرخش بالایی کتف
۲٫ اگر انتها ثابت باشد: کمک به انجام دادن عمل دم شدید و نیرومند و کمک به ثابت نگه داشتن کتف بر روی قفسه سینه.

• عضله سینه ای بزرگ: مبداء:
۱٫ نیمه داخلی استخوان ترقوه
۲٫ لبه خارجی استخوان جناغ
۳٫ غضروف دنده های اول تا ششم
انتها: لبه خارجی ناودان دو سری، دقیقاً زیر برآمدگی بزرگ استخوان بازو
اعمال: بر روی مفصل شانه: ۱٫ خم کردن (تارهای بخش فوقانی)
۲٫ نزدیک کردن
۳٫ چرخش داخلی
۴٫ نزدیک کردن افقی استخوان بازو.
توجه: این عضله جزو عضلات فرعی (کمکی) عمل تنفس (دم) می باشد.
• عضله سینه ای کوچک: مبداء: سطح خارجی سومین، چهارمین و پنجمین دنده در نزدیکی غضروف دنده ای
انتها: زائده غرابی کتف
اعمال:
۱٫ تیلت یا متمایل ساختن استخوان کتف به طرف جلو
۲٫ اگر انتها ثابت باشد، به انجام دادن عمل دم شدید و نیرومند کمک می کند.
• عضله دلتوئید قدامی: مبداء: یک سوم بخش قدامی خارجی استخوان ترقوه
انتها: برجستگی دالی استخوان بازو

اعمال: ۱٫ چرخش داخلی بازو
۲٫ کمک به حرکت خم کردن بازو
• عضلات بین دنده ای خارجی: مبداء: فضای بین دنده ها در پشت (۱۱ عدد در هر طرف بدن)
انتها: غضروف های دنده ها در جلو و استرنوم
اعمال: ۱٫ در هنگام دم فعال بوده و دنده ها را بالا می برند.
۲٫ در مراحل ابتدایی بازدم نیز فعال می گردند.
• عضلات بین دنده ای داخلی: مبداء: ۱٫ از استرنوم در فضاهای بین غضروفهای دنده های حقیقی
۲٫ و از انتهای قدامی غضروف های دنده های کاذب
انتها: زاویه دنده ها و از آنجا بوسیله آپونوروز (پرده بین دنده ای داخلی) به ستون مهر ها متصل می شوند.
اعمال: بخشی از عضلات چهار یا پنج فضای اول که غضروف های دنده ها را به هم متصل می کنند در هنگام دم دنده ها را بال می برند و بخش های خارجی و پشتی این عضلات که رشته هایشان مایلتر و در جهت پایین و عقب است در هنگام بازدم فعال می گردند.


قیمت فایل : 2500 تومان | تعداد صفحات : 26 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]