دانلود پروژه ارتباط تغذیه با دیالیز - پایان نامه دیالیز
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مقاله ارتباط تغذیه با دیالیز

مقاله ارتباط تغذیه با دیالیز

دانلود مقاله ارتباط تغذیه با دیالیز
چکیده
در این مقاله با فرآیند دیالیز، تغذیه و رژیم غذایی و رابطه این ۲ با هم آشنا می شویم. این مقاله در ۶ فصل انجام شده است. در فصل اول مسائل مقدماتی درباره دیالیز و تاریخچه آن ارائه می شود. در فصل ۲ با آناتومی کلیه ها و بیماریهای کلیوی آشنا می شویم. در ادامه، در فصل ۳ دیالیز و انواع آن را بصورت مفصل معرفی کرده و توضیح می دهیم. در فصل چهارم رژیم غذایی مناسب برای بیماران دیالیزی را بررسی می کنیم. در فصل ۵ با دستگاه دیالیز آشنا می شویم و در پایان در فصل ۶ گزارش یک کار تحقیقاتی عملی در زمینه بیماران دیالیزی را ارائه می کنیم.

کلمات کلیدی: دیالیز، کلیه، تغذیه، رژیم غذایی، همودیالیز

تاریخچه دیالیز
لغت”دیالیز”اولین بارتوسط توماس گراهام در سال ۱۸۶۱ بکار برده شد. او کشف کرد که غشاء گیاهان می تواند مثل یک غشاء نیمه تراوا بکار برده شود . اولین ماشین دیالیز در سال ۱۹۱۳ توسط آبل ارائه شد و بعد در سال ۱۹۲۰ -۱۹۳۰ تغییرات مختصری در آن داده شد.
اولین کلیه مصنوعی ( صافی دیالیز) بنام کیل لئونارد نام گذاری شد .
اولین همودیالیز موثردر سال ۱۹۴۴ در هلند و کانادا گزارش گردید.بعد در سال ۱۹۵۰ کلیه های مصنوعی جای خود را به دستگاههای حاوی کویل دادند. در سال ۱۹۶۰ شنت های شریانی – وریدی برای همودیالیز طولانی اختراع شد .
اولین صافی به شکل امروزی (فیبر های توخالی) در سال ۱۹۶۵ ابداع گردید.
۱-۲- دیالیز چیست؟
در همودیالیز ،یک کلیه مصنوعی (همودیالیزر) برای تصفیه مواد زائد ، مواد شیمیایی، و مایعات اضافی از خون شما بکار می رود. برای فرستادن خونتان به درون کلیه مصنوعی ،پزشک نیاز به یک راه دسترسی(ورودی)به رگهای شما دارد.این امر با یک جراحی کوچک به درون بازو یا ساق شما امکان پذیر است.
گاهی اوقات ،این راه با اتصال یک سرخرگ به ورید در ناحیه زیر پوستتان و تشکیل یک رگ خونی بزرگتر بنام فیستول عملی می شود.
با این وجود در صورتیکه رگهای شما برای فیستول کافی نباشند، پزشک از یک لوله پلاستیکی برای اتصال یک سرخرگ و یک سیاهرگ زیر پوستتان استفاده می کند.این امر پیوند نامیده می شود.
گاهی راه ورودی توسط یک لوله پلاستیکی باریک بنام کاتتر ایجاد می شود،که درون وریدهای بزرگ گردنی تان قرار می گیرد.این روش دسترسی موقتی است،ولی گاهی برای درمان دراز مدت بکار می رود.
۱-۳- اصول دیالیز
دیالیز بر سه اصل استوار است:
۱- پدیده انتشار: انتشار یعنی حرکت ذرات از یک ناحیه با غلظت زیادبه ناحیه ای با غلظت کمتر
۲- اسمز: یعنی حرکت آب از یک غشا نیمه تراوا از ناحیه ای با غلظت پایین به ناحیه ای با
غلظت بالاتر
۳- اولترافیلتراسیون: یعنی حرکت مایع از میان یک غشا نیمه تراوا در نتیجه یک اختلاف فشارمصنوغی
اولترافیلتراسیون هم به صورت فشار مثبت وهم به صورت فشار منفی ایجاد می گردد.

فهرست مطالب
۱- مقدمه. ۸
۱-۱- تاریخچه دیالیز. ۸
۱-۲- دیالیز چیست؟. ۸
۱-۳- اصول دیالیز. ۹
۲- کلیه. ۱۰
۲-۱- آناتومی کلیه ها۱۰
۲-۲- آناتومی دستگاه ادراری.. ۱۱
۲-۳- ساختار کلیه. ۱۲
۲-۴- نحوه تشکیل ادرار۱۳
۲-۵- کلیه ها چگونه کار می کنند؟. ۱۴
۲-۵-۱- فرآیند کلیه ها۱۵
۲-۶- بیماری کلیه. ۱۵
۲-۶-۱- ده عامل اصلی بیماری کلیه. ۱۶
۲-۶-۲- نشانه های هشدار دهنده بیماری های کلیوی و دستگاه ادراری.۱۶
۳- دیالیز. ۱۸
۳-۱- دیابت و دیالیز. ۱۸
۳-۲- علائم از کار افتادن کلیه. ۱۹
۳-۳- روش های جایگزین کلیه (دیالیز)۱۹
۳-۴- کدام نوع دیالیز برای بیماران بهتر است؟. ۲۰
۳-۵- آیا دیالیز صفایی می تواند خطر عفونت را کاهش دهد؟. ۲۰
۳-۶- پیوند کلیه. ۲۰
۳-۷- رژیم غذایی بیماران دیالیزی.. ۲۱
۳-۸-آیا با کنترل دقیق قندخون می توان جلوی نارسایی کلیه را گرفت؟. ۲۱
۳-۹- روشهای مراقبت از بیماران دیالیزی.. ۲۲
۳-۹-۱- راهنمای دیالیز مبتنی بر شواهد و اصول بالینی.. ۲۶
۳-۱۰- آلبومین.. ۴۰
۳-۱۰-۱- انواع آلبومین.. ۴۰
۳-۱۰-۲- بیماریهای که آلبومین در آنها کاهش می یابد. ۴۰
۳-۱۰-۳- موارد تجویز آلبومین.. ۴۱
۳-۱۰-۴-ساخته های صناعی نظیر آلبومین :۴۲
۳-۱۰-۵- مقدار و طرزمصرف :۴۳
۴- رژیم غذایی بیماران دیالیزی.. ۴۵
۴-۱- روش های دیالیز. ۴۶
۴-۲- تغذیه درمانی در دیالیز:۴۸
۴-۳- هدف تغذیه درمانی:۴۹
۴-۴- مواد مورد نیاز بدن.. ۵۰
۴-۴-۱- دریافت پروتئین :۵۰
۴-۴-۲- ویتامین های مورد نیاز:۵۰
۴-۴-۳- تعادل سدیم و مایعات :۵۰
۴-۴-۴- دریافت پتاسیم :۵۱
۴-۵- رژیم غذایی بیماران تحت دیالیز. ۵۱
۴-۶- توصیه‌های تغذیه‌ای در درمان بیماران همودیالیزی.. ۵۴
۴-۷- وضعیت دیالیز و تغذیه در ایران.. ۵۵
۴-۸- برنامه ی منوی ساده برای بیمار تحت درمان با دیالیز:۵۷
۴-۸-۱- انرژی مورد نیاز:۵۸
۴-۸-۲- نمونه برنامه غذایی برای بیماران همودیالیزی.. ۵۸
۴-۹- آنچه بیماران دیالیزی نباید بخورند. ۵۹
۴-۱۰- راهنمای تغذیه و همودیالیز (بنیاد ملی کلیه)۶۰
۴-۱۰-۱- مراحل بیماریهای مزمن کلیوی (CKD)61
۴-۱۰-۲- رابطه تغذیه و همودیالیز. ۶۲
۴-۱۰-۳- مصرف مقدار صحیح کالری.. ۶۳
۴-۱۰-۴- مصرف مقدار صحیح پروتئین.. ۶۴
۴-۱۰-۵- مابقی مواد مغذی در رژیم غذایی شما۶۵
۴-۱۰-۶- کنترل و برآورده سازی نیازهای رژیم غذایی ویژه۶۹
۴-۱۰-۶-۱-دیابت و رژیم غذایی ویژه آن.. ۶۹
۴-۱۰-۶-۲- رژیم گیاهی (گیاهخواری)۶۹
۴-۱۰-۷- نحوه کنترل و نظارت بر سلامت تغذیه. ۷۰
۴-۱۰-۷-۱- مصاحبات مربوط به رژیم غذایی و یادداشت روزانه غذاها۷۰
۴-۱۰-۸- تستهای آزمایشگاهی برای توازن پروتئین.. ۷۱
۴-۱۰-۸-۱- سرم آلبومین.. ۷۱
۴-۱۰-۸-۲-nPNA (وجود نیروژن پروتئینی نرمالیزه)۷۱
۴-۱۰-۸-۳- آزمون تغذیه. ۷۱
۴-۱۰-۹- تستهای دیگری که به سلامت تغذیه شما کمک می کند.۷۲
۴-۱۰-۹-۱- مقدار دیالیزی دریافتی.. ۷۲
۴-۱۰-۹-۲- سرم کراتین.. ۷۲
۴-۱۱- بررسی میزان مصرف پروتئین خوراکی بر اساس محاسبه سرعت تولید اوره در بیماران همودیالیزی مزمن ۷۳
۵- ماشین های همودیالیز. ۷۵
۵-۱- شرایط عمومی.. ۷۶
۵-۲- شرایط اختصاصی (مشخصات فنی)۷۷
۵-۳- مشخصات آب مصرفی دیالیز. ۷۸
۵-۴- کیفیت آب مورد نیاز دستگاههای همودیالیز. ۷۹
۵-۵- عوارض ناشی از آلودگی های شیمیائی آب دیالیز. ۸۰
۵-۶- میزان استاندارد ترکیبات موجود در آب مصرفی جهت انجام دیالیز. ۸۱
۶- پژوهش تجربی.. ۸۳
نتیجه گیری.. ۹۲
پیشنهادات… ۹۳
منابع ۹۴


قیمت فایل : 12000 تومان | تعداد صفحات : 95 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,