حرکات کاراته کودکان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

پاورپوینت تحلیل حرکات کاراته

حرکات کاراته کودکان دانلود پاورپوینت تحلیل حرکات کاراته PowerPoint Karate ppt توصیف حرکت از یک حالت بسیار قوی اجرا می شودوقدرت حرکت مفصل رانی را به سینه شانه وبالاخره منتقل می شود وشک مخربی رابه هدف وارد می سازد تجزیه وتحلیل حرکت برای تجزیه وتحلیل این حرکت به دو مرحله تقسیم شده مرحله اول : ضربه زدن به حریف مرحله دوم : حرکت برگشت به وضعیت شروع عمل مفاصل و عضلات در گیر در مرحله اول مفصل شانه : فلکشن عضلات در گیر : دلتوئید قدامی ، سینه ای بزرگ ( بخش ترقوه ای) صفحه : ساجیتال محور : فرونتال مفصل آرنج : اکستنشن عضلات در گیر : سه سر بازوئی ، سه گوش آرنجی صفحه : ساجیتال محور : فرونتال مفصل مچ : پرونیشن عضلات در گیر : درون گرداننده مربع ،درون گرداننده مدور، بازوئی زند اعلائی صفحه : هوریزنتال محور : ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید