مقاله درباره ی مرزبان نامه
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه

مقاله درباره ی مرزبان نامه مقاله مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه مقدمه بدون تردید " کتابهای مرزبان نامه و کلیله و دمنه دو گوهر ند که بر دیهیم کلام فارسی قرار دارند و نور دیگر جواهر هم از این دو مستعار است ، و تا کسی در نثر فارسی، تامل و تحقیق کامل نکرده باشد حقیقت این سخن نداند و قیمت این دو گوهر شبچراغ نشناسد. این دو کتاب از جنبههای مختلف ، قابل پژوهش و تحقیق هستند و صاحب علمان از دیرباز تاکنون، از این دو، نکتهها در باب ادب پارسی برگرفته و به رشته و تحریر کشیدهاند. کلمات کلیدی: مرزبان نامه کلیله و دمنه نثر فارسی مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه کلیله و دمنه کلیله و دمنه اثری ادبی و اخلاقی است که از قدیمترین و معروفترین متون ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید